Snack proizvodi

Snack product


Previous Next
photo 2

Flips

Flips

Kanaan flips proizvodimo ekstruzijom kukuruzne krupice. Visoki udio svježe prženog kikirikija daje mu poseban okus te se brzo topi u ustima.

Kanaan flips produce extrusion corn grits. The high proportion of freshly roasted peanuts gives it a special flavor and is quickly melts in your mouth.

photo 3

Chips

Chips

Kanaan čips proizvodimo od biranih sorti krumpira, koji imaju smanjenu količinu šećera da bi nakon prženja poprimili zlatno žutu boju.

Kanaan chips produced from selected varieties of potatoes, which have reduced the amount of sugar that after frying taken on a golden yellow color.

photo 1

Kokice

Popcorn

Jedinstvenim procesom proizvodnje i upotrebom domaćeg kukuruza postižemo puni okus sviježe prženih kokica.

Unique production process and the use of domestic corn achieve full flavor of freshly roasted popcorn.

O nama

Ukratko o našem trgovačkom društvu, proizvodnom kapacitetu, opremi i tržišnoj poziciji.

About Us

About our company, production capacity, equipment and market position.

Općenito

General

Kanaan je vodeći proizvođač snack proizvoda u Hrvatskoj. Tvrtku je osnovao 1990. godine u Radikovcima sadašnji vlasnik i direktor Zvonko Popović. Sjedište tvrtke i proizvodni pogon nalaze se u industrijskoj zoni u Donjem Miholjcu. U 24 godine poslovanja Kanaan se razvio u respektabilnu tvrtku s preko 100 zaposlenih i širokim asortimanom snack proizvoda.

Osnovna djelatnost tvrtke je proizvodnja i promet prehrambenih proizvoda, a proizvodni program čine krumpirov čips, sticksi, flips s kikirikijem, aromatizirani flips, kokice. Tvrtka ima organiziranu vlastitu proizvodnju i skladištenje krumpira, a dio otkupljuje od kooperanata.

Većinu svoje prodaje Kanaan ostvaruje kroz proizvodnju privatnih marki velikih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj i inozemstvu. Trgovačko društvo od 2007. godine ima uveden ISO9001 i HACCP, a od 2013. godine IFS sustav.

Kanaan is a leading manufacturer of snack products in Croatia.

The company was founded in 1990 in Radikovci by the current owner and director Zvonko Popović. Corporate headquarters and manufacturing facilities are located in the industrial zone in Donji Miholjac, Croatia. In 24 years Kanaan has developed into a respectable company with over 100 employees and a wide range of salted snack products.

Kanaan core business is the production and trade of food products and the product range consists of potato chips, sticks, flips with peanut, flavored flips and popcorn. The company has its own production and storage of potatoes, and the rest is purchased from subcontractors.

Most of its sales Kanaan achieves through the production of private labels of large retail chains in Croatia and abroad. Since 2013. Kanaan has had the IFS system.

Proizvodni kapaciteti i oprema

Production capacities and equipment

Kanaan ima modernu tvornicu u Donjem Miholjcu veličine oko 10.000m2 u kojoj se nalaze 2 linije za proizvodnju čipsa, 2 linije za proizvodnju flipsa i linija za proizvodnju kokica ukupnog kapaciteta preko 5.000t gotovih proizvoda godišnje.

Tvrtka je 2014.g. investirala u izgradnju nove proizvodne linije za proizvodnju čipsa kapaciteta 700kg na sat. Investicija je vrijedna 1.500.000€. Kanaan je u 2013.g. uložio u izgradnju novog skladišta krumpira kapaciteta 8.000t. Vrijednost ulaganja u novo skladišta je oko 1,5mil €.

Početkom 2009. godine Kanaan je s dugogodišnjim inozemnim partnerom iz Makedonije otvorio pogon za proizvodnju snack proizvoda kao i skladišno-distribucijski centar u Skopju te na taj način pojačao konkurentsku prednost na tržištu južnog Balkana.

Kanaan has a modern factory in Donji Miholjac size of 10,000m2 in which are two production lines for potato chips, two lines for the flips with peanuts and production line for popcorn total capacity of over 5.000t finished products per year.

2014. Kanaan invested in the construction of a new potato chips production line, capacity of 700kg per hour. The investment is worth 1.5 million €.

In early 2009, Kanaan opened a factory for the production of snack products with the long-term partner from Macedonia as well as warehouse and distribution center in Skopje. This investment enhance Kanaan competitive advantage at southern Balkans market.

Tržišna pozicija

Market position

Kanaan posluje na vrlo konkurentnom tržištu jugoistočne Europe gdje se bori s velikim brendovima, regionalnim proizvođačima i velikim proizvođačima privatnih marki čipsa i flipsa. Kanaan je tvrtka koja je pokazala da kvalitetna poslovna politika s jasnom vizijom dovodi do uspjeha, a kao dokaz tome je vodeća pozicija u Hrvatskoj u proizvodnji čipsa i flipsa.

Kanaanovi proizvodi prepoznati su od strane kupaca kao proizvodi vrlo dobre kvalitete i povoljne cijene što je tvrtki omogućilo tržišni udio na hrvatskom tržištu čipsa i flipsa od preko 50%. Naši proizvodi imaju jako veliki obrtaj prodaje, tako da kupac redovito kupuje svježe napravljen proizvod koji je proizveden na jedinstven način. Trendovi na tržištu slanih grickalica idu u smjeru velikog rasta prodaje privatnih marki trgovaca što je Kanaanu omogućilo veliki rast prodaje.

Kanaan operates in a highly competitive Southeast Europe snack market where it competes with big brands, regional producers and large private labels producers. Kanaan is a company that has demonstrated that quality business policy with clear vision leads to success, and evidence is leading position on Croatia chips and flips market.

Kanaan products are recognized by customers and traders as the products of very good quality and low prices. That allows market share of over 50% on the Croatian chips and flips market. Our products have a very large sales turnover, so customers regularly buy freshly made products that are produced in a unique way. Trends on salty snacks market are going in the direction of the large growth in sales of private labels and that fact allowed Kanaan large sales increase.Vizija

Postati vodeći proizvođač privatnih marki čipsa i flipsa u istočnoj Europi.

Vision

To become the leading manufacturer of private labels chips and flips in Eastern Europe.

Misija

Stvarati kupce nudeći im visoko kvalitetne proizvode po najnižoj mogućoj cijeni.

Mision

Create customers by offering them high quality products at the lowest possible price.

Proizvodi

Asortiman naših proizvoda čine više od dvadeset vrsta snack proizvoda.

Product

Our product portfolio consists of more than twenty types of snack products.

Kanaanov proizvodni program čine: Krumpirov čips raznih okusa, flips s kikirikijem, nekoliko vrsta aromatiziranoga flipsa, dijetalni flips, kokice, kukuruz kokičar, sticksi i peleti. Kanaanov odjel razvoja proizvoda konstantno radi na izbacivanju novih proizvoda sukladno željama kupaca.

Kanaan je trenutno i najveći izvoznik slanih grickalica u Hrvatskoj, a svoje proizvode izvozi u Srbiju, Mađarsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Sloveniju, Slovačku, Švedsku, Crnu Goru, Albaniju, Kosovo, Grčku, Bugarsku i Tursku.

Ove godine  planirano je otvaranje novih poslovnih suradnji na inozemnim tržištima s najvećim europskim trgovačkim lancima, te uvođenje novih proizvoda.

Kanaan brand proizvodi

Na hrvatskom tržištu Kanaan je prisutan s vlastitim brendom.

Canaan products assortment consists of: Potato chips with different flavors, flips with peanuts, several types of flavored flips, diet flips, popcorn, pop-corn, sticks, pellets, etc. Kanaan product development department is constantly working to bring new products to the market according to customers' wishes.

Kanaan is currently the largest exporter of salty snacks in Croatia, and exports its products to Serbia, Hungary, Bosnia and Herzegovina, Macedonia, Slovenia, Slovakia, Sweden, Montenegro, Albania, Kosovo, Greece, Bulgaria and Turkey.

This year the company plans to open new business co-operation in foreign markets with the largest European retail chains, and introduction of new products.

Kanaan brand product

On the Croatian market Kanaan is present with its own brand.


Robne marke trgovačkih lanaca

Veliki udio u proizvodnji zauzimaju brojne privatne marke koje Kanaan radi za veliki broj stranih i domaćih trgovačkih lanaca kao što su: Metro, Spar, Lidl, Billa, Coop, Konzum, Plodine, Mercator, te privatnu marku za trgovačka udrženje NTL, Ultru, te mađarski CBA. Od 2014.g. Kanaan proizvodi privatnu marku Chipsos za Atlantic grupu.

Brand retail chains

A large share of production, occupying a number of private brands that Canaan works for a large number of foreign and domestic retail chains such as Metro, Spar, Lidl, Billa, Coop, Konzum, Berries, Mercator, and private label for trade ASSOCIATION NTL, Ultra, and Hungarian CBA. Since 2014 Canaan produces private label Chipsos for Atlantic group.

Novosti

novosti i događanja u našoj tvrtki

News

news and events in our company
26.08.2014.

Kanaan ugovorio suradnju s Atlantic grupom d.d.

Tvrtka Kanaan sklopila je ugovor o strateškoj suradnji s Atlantic grupom, o uslužnoj proizvodnji čipsa vrijednosti pet milijuna eura godišnje. U okviru strateškog poslovnog područja Slatko i slano, novom robnom markom Chipsos širi se asortiman slanog snacka paletom čips proizvoda.

15.08.2014.

Posjet predsjednika Josipovića

Predsjednik RH Ivo Josipović 23.8.2014. posjetio je trgovačko društvo Kanaan d.o.o. Tom prigodom je vlasnik i direktor Zvonko Popović izvjestio Predsjednika o razvojnim programima i aktualnim investicijama. Predsjednik je izrazio zadovoljstvo što je Kanaan d.o.o. uspješna proizvodna tvrtka, koja velik dio svojih proizvoda izvozi.

21.05.2012.

Novi proizvodi iz Kanaana

Kanaan stalno nastoji obogatiti svoj asortiman novim proizvodima i okusima. Odnedavno su u Kanaanovom asortimanu proizvodi flips s okusom pizze, slanine i paprike u pakiranju od 35g., te Kanaan kokice s okusom sira. Pozivamo vas da probate najnovije Kanaan proizvode u vašem najbližem dućanu.

Kontakt

Javite nam se i odgovoriti ćemo Vam u najkraćem roku.

Contact

Contact us and we will answer you as soon as possible.

Ukoliko imate pitanja ili želite iznjeti vaše mišljenje slobodno nam se obratite.

If you have questions or want to take out the your opinion, please contact us.

Kanaan d.o.o.
Industrijska zona Janjevci 4, 31540 Donji Miholjac
Tel: +385 31 620 180, Fax: +385 31 620 191
Email: kanaan@kanaan.hr

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku, MBS: 03001803.
OIB: 88741652581, PDV ID HR88741652581
Porezni broj: 3540987

Temeljni kapital društva iznosi 14.710.300,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Član i jedini osnivač društva: Zvonko Popović

Kanaan Makedonija
Industriska zona b.b. Kačanski pat, Skopje, Makedonija
tel: +389 2 2600 186, fax: + 389 2 2601 223
e-mail: kanaan@kanaan.mk

Transakcijski računi:
IBAN HR39 2340 0091 1000 8525 7 Privredna Banka Zagreb d.d. Zagreb
IBAN HR44 2402 0061 1002 9341 9 Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka
IBAN HR85 2484 0081 1039 3331 5 Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb

Kanaan d.o.o. Croatia
Industrijska zona Janjevci 4, 31540 Donji Miholjac
Tel: +385 31 620 180, Fax: +385 31 620 191
Email: kanaan@kanaan.hr

The Company is registered in the Commercial Court in Osijek, MBS: 03001803.
OIB: 88741652581, PDV ID HR88741652581
VAT number: 3540987

The share capital amounts to 14.710.300,00 HRK and paid in full. Member of the only founder of the company: Zvonko Popovic

Kanaan d.o.o. Macedonia
Industriska zona b.b. Kačanski pat, Skopje, Makedonija
tel: +389 2 2600 186, fax: + 389 2 2601 223
e-mail: kanaan@kanaan.mk

Transaction accounts:
2340009-1100085257 Privredna Banka Zagreb d.d. Zagreb
2402006-1100293419 Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka
2484008-1103933315 Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb